Điện thoại: 0935185581

Liên hệ

Địa chỉ

Trụ sở: DT605, Lệ Sơn Bắc, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng

Chi nhánh: Lệ Sơn 2, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng

Hotline

0935185581

Email

tmdvtholongphat@gmail.com