Điện thoại: 0935185581

Bột trét Wall Mastic Int TOA – 40kg

359.050 đ/Bao

Bột trét nội thất TOA Wall Mastic interior được sử dụng để tạo bề mặt láng mịn và sửa chữa lỗi trên bê tông, hồ vữa, gạch . . .trước khi thi công sơn lót hoặc sơn phủ.

Dữ liệu đang được cập nhật